S-a lansat Programul de Granturi Mici pentru tinerii din raionul Orhei

By  |  0 Comments

Fondul pentru Tineri Orhei lansează a doua rundă a  concursului de granturi din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri.

La concurs pot aplica tinerii din toate localitățile raionului Orhei.

Fondul  pentru  Tineri  Orhei,  prin  Programul  de  Granturi  Mici  pentru  Tineri,  are  ca  scop  încurajarea  şi creşterea participării civice a tinerilor din  raionul Orhei prin oferirea suportului financiar și mobilizarea tuturor resurselor necesare de soluționare a problemelor care îi afectează pentru dezvoltarea social – economică a  comunităților locale din raionul Orhei.

fpt orhei granturi

Pentru a aplica la această rundă a concursului de granturi, e necesar să:

  1. Formați un grup de inițiativă din cel puțin 4 tineri cu vârsta cuprinsă între 12-35 ani;
  2. Completați Formularul de Aplicare și Formularul de Buget de pe site-ul www.aidmd.eu tot aici găsiți Ghidul Solicitantului.
  3. Trimiteți Formularul de Aplicare și Formularul de Buget până la data de 10 aprilie 2016 la următoarea adresă de e-mail youthbank.orhei@gmail.com  le trimiteți prin poștă sau le aduceți personal la Centrul de Tineret, pe str. Vasile Mahu  12o , MD-3050, or. Orhei, Republica Moldova.

Fondul pentru Tineri Orhei va oferi granturi în valoare de până la 6000 lei  pentru un proiect.

Data preconizată de începere a proiectelor este 1 mai 2016. Încurajăm creativitatea și originalitatea ideilor de proiecte. Finanțarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate și vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Tipurile de activități eligibile pentru finanțare:

Fondul pentru Tineri Orhei finanţează proiecte dezvoltate şi implementate de grupuri de iniţiativă ale tinerilor din raionul Orhei.

Proiectele  propuse  trebuie  să  se  desfăşoare  pe  aria  geografică  a  raionului Orhei şi  se  vor  încadra  în următoarele categorii tematice:

–          Infrastructură mică

–          Promovarea sportului în rîndul tinerilor

–          Protejarea mediului

–          Promovarea culturii şi tradiţiilor moldoveneşti

–          Participarea tinerilor la educaţia nonformală instruire şi informare

Activitățile realizate în cadrul proiectelor trebuie să:

–          Aducă un beneficiu comunității;

–          Să permită obținerea unor rezultate clare și vizibile;

 Cheltuielile eligibile

Bugetul  trebuie  să  fie  realist  şi  să  reflecte  un  raport  optim  cost-beneficiu.  Sunt  acoperite  doar cheltuielile necesare realizării proiectului. Cheltuielile eligibile  vor include :

  1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: formator, amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, pauze de cafea, etc.);
  2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, abonamente, combustibil, etc.);
  3. Consumabile,  materiale  promoţionale,  cheltuieli  de  editare  şi  multiplicare  (ex.:  rechizite  de  birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
  4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament, mobilier şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri  Orhei va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse).

Toate cheltuielile trebuie să fie justificate şi prezentate în mod detaliat. Informaţie suplimentară poate fi găsită în ghidul solicitantului de finanțare și  care include si Instrucţiunile  de completare a Formularului de aplicare.

GHIDUL_DE_FINANTARE_PGM_2016-Fondul-pentru-Tineri-Orhei

GHID Pas cu Pas

Formular-de-Aplicare

Comentarii

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *